Faceți căutări pe acest blog

Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru 2014-2016


Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru 2014-2016 include acţiunile necesare de a fi realizate de către instituţiile responsabile conform fiecărui articol/prevedere, precum şi Anexe ale Acordului de Asociere, inclusiv a părţii privind Zona de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător în termenii indicaţi  şi cu specificarea resurselor financiare necesare în acest sens. 

Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru 2014-2016 reprezintă instrumentul de bază pentru monitorizarea procesului de integrare europeană în următorii 3 ani


  
HOTĂRÎRE Nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni
pentru implementarea Acordului de Asociere  Republica Moldova – Uniunea Europeană în
perioada 2014-2016 // Monitorul Oficial.al RM - 2014 . - 10 octombrie ( Nr. 297-309) art Nr : 851

  Vezi de asemenea ACORDUL DE ASOCIERE