Faceți căutări pe acest blog

BV - Percepţii, Mituri, Mesaje, Recomandări privind Asocierea RM la UE - set de instrumente

DESCARCATI (rom), (rus)
Percepţii, Mituri, Mesaje, Recomandări privind Asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană - set de instrumente=Восприятия, Мифы, Месседжи, Рекомендации применительно к Ассоциации Республики Молдова и Евросоюза. - Ch., 2014. - 12 p.

Mituri despre Acordul de Asociere UE-RM și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
  • Mituri politice
  • Mituri economice
  • Mituri sociale
Mesaje de promovare
Recomandări pentru sporirea gradului de informare a cetățenilor
în luna mai 2014, a fost realizat un sondaj specializat  cu scopul de a identifica modul de percepere al antagonismului  UE versus UV de către cetăţenii Republicii Moldova.

Din sondaj rezultă două concluzii principale:  
  1. perceperea UE şi UV este, în linii mari, una emoţională şi iraţională.
  2. societatea moldovenească continuă să fie profund scindată în baza criteriilor sociale, în special în baza criteriilor etno-lingvistice.
Perceperea emoţională şi iraţională se manifestă prin faptul că cetăţenii îşi fundamentează convingerile şi eventualele decizii privind UE sau UV nu prin anumite fapte argumentate, statistici sau realităţi, ci prin prisma unor temeri (de necunoscut, de schimbare, etc.), care au fost asociate (inclusiv de către maşinăria propagandistă a Federaţiei Ruse) cu apropierea Republicii Moldova de UE.


Analiza sondajului specializat şi a conţinutului spaţiului mediatic din Republica Moldova ne indică faptul că societatea moldovenească trebuie să fie informată obiectiv, constant şi intens, astfel încât perceperea aderării la UE sau UV să nu fie bazată pe manipulări, clişee eronate şi frici nefondate, ci pe o analiză imparţială, bazată pe înţelegerea diferenţelor fundamentale între aceste două opţiuni geopolitice.

Campania de informare a cetăţenilor Republicii Moldova despre conţinutul Acordului de Asociere cu UE, despre eventualele consecinţe ale apropierii Republicii Moldova de UE sau UV, poate fi eficientă doar dacă se va ţine cont de realităţile relevate de sondaj

VEZI DE ASEMENEA