Faceți căutări pe acest blog

BV - Politica europeană de vecinătate : Documente oficiale (2003-2015)

Politica europeană de vecinătate (PEV) vizează creșterea stabilității comune, a prosperității și securității. Pe baza unui plan de acțiune comun, UE susține țările partenere pentru ca acestea să-și pună în aplicare reformele menite să le amelioreze standardele în materie de democrație și drepturile omului, să-și sporească accesul la piața unică a UE, să-și amelioreze mediul și să accelereze cooperarea cu UE în chestiuni cum ar fi schimbările climatice, energia, transporturile și migrația.
  
Politica europeană de vecinătate în 2003 -2014

1.      Documente de strategii
2.      Rapoarte privind punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2005-2014
3.      Finantarea PEV: documente de programare


2015

4.03.2015 -
Către o nouă Politică Europeană de Vecinătate: document comun de consultare=Towards a new European Neighbourhood Policy: JOINT CONSULTATION PAPER. - Bruxelles, 4.03.2015. - 9 p.

201427.03.2014  - Pachetul PEV 2014: Documente

Raportul anual al UE privind punerea în aplicare a politicii de vecinătate (PEV)

  • Vecinătatea la răscruce: Implementarea Politicii Europene de Vecinătate în 2013=Neighbourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013: - 2014.-18 p.
  • Implementarea PEV in 2013- Raport regional al Parteneriatului Estic=Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013 Regional Report : Eastern Partnership. - 2014. - 26 p.
  • PEV - Raport de progres 2013 – Republica Moldova=ENP Country Progress Report 2013/ Comisia Europeană, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate – Republic of Moldova. - 2014. - 23p.
  • Anexa cu statistici
2013


20.03.2014 - Pachetul PEV 2013: Documente

2012

15.05.2012 - Pachetul PEV 2013: Documente

 2011

25.05.2011   Pachetul PEV 2011: Documente

Partnership of Democracy and Shared Prosperity Report

2010

12.05.2010 - Din rapoartele anuale privind politica europeană de vecinătate rezultă încă o dată beneficiile evidente pe care Uniunea Europeană le aduce vecinilor săi. Timp de cinci ani, UE  a produs o creștere a schimburilor comerciale, a ajutoarelor și a contactelor interpersonale, precum și aprofundarea relațiilor de cooperare dintre UE și vecinii acesteia pe toată linia reformelor lor economice, politice și sectoriale. Parteneriatul nostru s-a dezvoltat semnificativ în domenii precum transporturile, energia, mediul și schimbările climatice, cercetarea, sănătatea și educația.


Progress reports on implementation of the European Neighbourhood Policy, 12 May 2010
- CP Cinci ani de politică europeană de vecinătate: creșterea schimburilor comerciale, a ajutoarelor și a contactelor interpersonale =Five years of European Neighbourhood Policy: more trade, more aid, more people-to-people contacts
- Fact-sheets describing progress to date in  Moldova,  in implementing key reform priorities

2009


23.04.2009 - În rapoartele sale anuale de activitate, Comisia Europeană face bilanțul realizărilor concrete în privința reformelor înregistrate de țările incluse în politica europeană de vecinătate (PEV) în 2008 și identifică domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare. În cadrul unui document de strategie privind punerea în aplicare a PEV,  Comisia oferă o imagine de ansamblu a progreselor înregistrate în 12 țări PEV. De asemenea, documentul subliniază impactul crizei financiare asupra țărilor respective și propune o serie de modalități prin care UE ar putea contribui la procesul de redresare a acestora. În pofida contextului dificil din 2008, marcat de dificultăți politice și economice și de o încetinire generală a ritmului reformelor, în special în domeniul guvernanței, țările partenere au realizat multe progrese în domenii importante de cooperare, cum ar fi contacte politice mult mai strânse, comerț intensificat, o mai strânsă cooperare în domeniul cercetării și inovării, o mai mare mobilitate a tinerilor etc. . Documentul de strategie este însoțit de rapoarte de țară individuale pentru fiecare țară, completate de un Plan de acțiune al politicii europene de vecinătate, precum și de un raport sectorial.
 Progress reports on implementation of the European Neighbourhood Policy, 23 April 2009

UE consolidează legăturile cu țările vecine și continuă să sprijine reformele acestora - Fact-sheets describing progress to date in  Moldova,  in implementing key reform priorities

2008

3.04.2008 - UE şi-a consolidat semnificativ relaţiile cu ţările vecine şi a sprijinit eforturile acestora de reformă democratică şi economică în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV). Într-un document de strategie adoptat de Comisia Europeană se face bilanţul progreselor concrete înregistrate de ţările partenere într-un mare număr de domenii, de la cooperarea politică la comerţ, migraţie şi facilitarea eliberării vizelor, de la energie, transport, cercetare şi inovare la mobilitatea studenţilor şi tinerilor De asemenea, Comisia a identificat domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare şi a încurajat o aprofundare punctuală şi diferenţiată a relaţiilor cu acei parteneri care au demonstrat în mod special ambiţie şi capacitate. Acest proces a început deja cu Ucraina, iar Comisia propune acum intensificarea cooperării cu Israelul, Moldova şi Marocul. Documentul de strategie este însoţit de rapoarte de ţară individuale pentru fiecare ţară, ce conţin un Plan de acţiune al politicii europene de vecinătate, precum şi de un raport sectorial

Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2007, 3.04.2008
  Progress reports on implementation of the European Neighbourhood Policy, 3 April 2008

- Fact-sheet describing progress to date in  Moldova,  in implementing key reform priorities

2006

4.12.2006 - Progress reports on implementation of the European Neighbourhood Policy, 4 .12. 2006
2005 


Implementing and promoting the European Neighbourhood Policy 22.11.2005
24,11.2005 - European Neighbourhood Policy: A year of progress Press release, 24.11.2005
22.11.2005 -  Implementing and promoting the European Neighbourhood Policy, 22 .11.2005

2004

European Neighbourhood Policy Strategy Paper , 12.05.2004

2003

Neighbourhood: A new framework for relations with our Eastern and Southern neighbours,    11.03.2003