Faceți căutări pe acest blog

BV - Agenda de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova

descarcati  eng  rom
Agenda de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova=Association Agenda between the European Union and the Republic of Moldova. - Bruxelles. - 26 iunie 2014. - 24 p.
Agenda de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană a  fost aprobată  la  cea de-a  16-ea Reuniune a Consiliului de Cooperare UE - Republica Moldova  , din 26 iunie 2014.

Agenda de Asociere stabileşte un set de priorităţi convenite în comun pentru perioada 2014-2016, cu scopul de a pregăti implementarea Acordului de Asociere, inclusiv a părţii privind Zona de Liber Schimb, Aprofundat şi Cuprinzător.
În baza structurii Acordului de Asociere, Agenda de Asociere prevede o listă de priorităţi pentru lucrul comun care urmează să fie efectuat în perioada 2014-2016.
 
Faptul că Agenda de Asociere se axează pe un număr limitat de priorități nu afectează domeniul de acțiune sau mandatul dialogului existent în prezent în cadrul Acordului de Parteneriat și Cooperare, altor acorduri relevante sau dimensiunii multilaterale a parteneriatului Estic. De asemenea, nu împiedică îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere, odată ce acesta va intra în vigoare sau va fi aplicat provizoriu.


1.         Principiile, instrumentele și resursele pentru implementarea Agendei de Asociere
2.         Prioritățile Agendei de Asociere
2.1       Dialogul politic și reforma
2.2       Politica externă și de securitate
2.3       Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității
2.4       Cooperarea economică
2.5       Comerț și chestiuni legate de comerț (DCFTA)

Vezi de asemenea Acordul de Asociere