Faceți căutări pe acest blog

BV - Nota informativă privind Acordul de AsociereMEMO   eng    rom
Acordurile de asociere ale UE cu Georgia, Republica Moldova şi Ucraina:  Nota informativă / Comisia Europeană =The EU's Association Agreements with Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine: MEMO/ European Commission  - 23.06.2014. - 5 p.
La 27 iunie 2014, UE va semna acorduri de asociere cu Georgia și Republica Moldova și va finaliza procesul de semnare cu Ucraina, fiecare dintre acestea oferind  o Zonă de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

Acesta este un moment important atât pentru UE, cât
și pentru țările în cauză deoarece acordurile vor aprofunda în mod semnificativ legăturile politice și economice dintre părțile semnatare, cu o perspectivă pe termen lung de asociere politică și integrare economică.

1.Care sunt obiectivele și conținutul acordurilor de asociere?
2.Principalele domenii de cooperare:
  • Reformele de bază:
  • Valori:
  • Comerț:
Semnarea și aplicarea provizorie

Acordurile de asociere prevăd ca aplicarea cu titlu provizoriu să înceapă în prima zi a lunii a doua după îndeplinirea procedurilor necesare atât de către UE, cât și de catre țările partenere respective. Semnătura și implementarea consecventă a acordurilor de asociere va confirma și sigila asocierea politică și 


integrarea economică cu UE, dar şi angajamentul și punerea în aplicare a acordurilor, cu atât mai mult, oportunitățile pe care le vor oferi. Pentru aplicarea provizorie sunt incluse prevederi referitoare la astfel de valori importante ale UE precum democrația, drepturile omului și statul de drept, principiile economiei de piață, dezvoltarea durabilă și multilateralismul eficient.

3.Implementare și beneficii imediate

Cum vor beneficia cetățenii și întreprinderile din țările partenere și cei din UE, deacordurile de asociere?
Cum vor beneficia economiile de acordurile de asociere?
  • Georgia
  • Moldova

Acordul de asociere cu Republica Moldova merge mult mai departe decât formele clasice de integrare economică, care oferă nu numai oportunități îmbunătățite de comerț și investiții, dar, de asemenea, asistență în reformele legate de comerț, cu scopul de a contribui la redresarea și creșterea economică și la o mai bună integrare a economiei moldovenești cu piețele internaționale. Cercetări economice independente sugerează că participarea Republicii Moldova la ZLSAC va stimula exporturile către UE cu 16%, iar importurile din UE cu 8%. ZLSAC va stimula PIB-ului cu 5,4% pe an, în cazul în care reformele vor fi finalizate.

De exemplu, produsele agricole moldovenești vor deveni mai atractive pe piata UE datorita eliminarii taxelor de import în valoare de 43 de milioane € pentru produsele agricole de bază și 3 milioane € pentru produsele agricole prelucrate. Noi oportunități de piață în UE și standardele de producție mai ridicate în Republica Moldova vor impulsiona investițiile, vor stimula modernizarea agriculturii și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Republica Moldova va beneficia de noi oportunități comerciale și un acces mai ușor la piața UE.

Ucraina

Informații suplimentare