Faceți căutări pe acest blog

Miturl despre Acordul de asociere UE-RM


Mituri despre Acordul de asociere UE-RM si Zona de Comert Liber Cuprinzator si aprofundat RM-UE=Myths about the EU-Moldova Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area=Мифы о Соглашении об ассоциации (СА) ЕС-Молдова и о углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ):Разъяснение фактов/ Delegaţia  UE in RM. - Aprilie 2014 . - 8 p.


Mitul 1:  "Semnarea Acordului de Asociere constituie o amenințare la adresa culturii și valorilor tradiționale ale Republicii Moldova."
 
Fapt:  Departe de adevăr. UE și-a asumat angajamentul de a apăra diversitatea culturii europene, deci nu pledează pentru schimbarea culturii unei țări anume. UE reprezintă o organizație care celebrează diversitatea; pentru că moto-ul său este "uniți în diversitate". Uniunea Europeană respectă valorile culturale ale Moldovei, iar Acordul de Asociere nu doar că le recunoaște, dar și va contribui  la protejarea acestora.  În mod special,


 Acordul de Asociere, similar Tratatului UE, nu impune nici o schimbare ce ține de practica religioasă. Convingerile religioase țin de sfera privatului și prin definiție nu pot constitui un subiect în care statul ar putea interveni; fiecare cetățean, reieșind din propria voință, este liber să practice religia pe care și-o alege. Uniunea Europeană respectă diversitatea religioasă și promovează toleranța și dialogul reciproc dintre religii...

...Mitul 28:  "Asistența UE nu este suficientă pentru a satisface nevoile de reformare."

Fapt:  UE a oferit deja de câțiva ani asistență Republicii Moldova în procesul de reformare. În domeniul comerțului, asistența în procesul de reformare a fost lansată anterior inițierii negocierilor pe marginea Acordului de Asociere – începând cu semnarea Planului de Acțiuni privind Politica Europeană de Vecinătate UE-Moldova în februarie 2005. Prin intermediul Programului Compresiv de Dezvoltare Instituțională pentru perioada 2011-2013, s-a acordat asistență în valoare de 41 milioane de euro pentru reformele din domeniul comerțului. Aceste eforturi făceau parte dintr-un pachet de asistență mai extinsă pentru Moldova în cadrul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat, al cărui valoare constituie 135 milioane de euro doar pentru anul 2013. Acesta prevede asistență financiară, instruiri și activități de consultanță pentru instituțiile centrale. Asistența bilaterală din partea statelor membre ale UE este oferită în conformitate cu și adițional eforturilor Comisiei Europene. În cadrul noului Instrument European de Vecinătate (2014-2020) s-a planificat continuarea acordării unei asistențe semnificative pentru implementarea DCFTA.........

Text complet

 
Adevărul despre integrarea europeană: Demolăm miturile=
Правда о европейской интеграции: Разрушаем мифы // Obiectiv European. -  2014.  -  Mai 2014 (Nr13). - P.6-7


 

Miturile şi beneficiile Acodului de Asociere UE-Moldova/ Discursul lui Fule la Universitatea din Comrat . - 24 ianuarie 2014

Я слышал много мифов и ошибочных представлений о DCFTA. Эти мифы необходимо решительно развенчать. Вот лишь некоторые из тех, что мне довелось услышать: 


Lupusor A. Cinci mituri despre Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană /Expert-Grup. - 2013. - 18 noiembrie. - 5 p.Mitul nr. 1: Federația Rusă este principala piață de desfacere pentru exportatorii moldoveni
Mitul nr. 2: Semnarea Acordului de Asociere cu UE va cauza pierderea pieței CSI
Mitul nr. 3: Economia din raioanele de est ale Republicii Moldova va avea de pierdut în urma semnării Acordului de Asociere cu UE
Mitul nr. 4: Semnarea Acordului de Asociere cu UE va „distruge producătorul autohton”
Mitul nr. 5: Semnarea Acordului de Asociere cu UE implică aderarea Republicii Moldova la spațiul comunitar și NATO