Faceți căutări pe acest blog

BV - Acordul de Asociere RM-UE

DESCARCATI (ENG)  (ROM)  (RUS)
                                                        actualizat 30.08.2014

ACORD DE ASOCIERE între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte = Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part.

PUBLICAT : 
18.07.2014 în Monitorul Oficial al RM  Nr. 185-199     art Nr : 442,
 http://lex.justice.md/md/353829/
\ Jurnal Oficial  al UE L 260, 30.8.2014, p. 4-738; 


Acordul de Asociere RM-UE stabileşte un nou cadru juridic pentru cooperarea cu UE, care transferă cooperarea țării noastre cu UE la o nouă etapă, cea a asocierii politice şi integrării economice, reflectînd importanţa strategică a relaţiilor moldo-comunitare.

Acordul de Asociere UE-Moldova, cuprinde sub aspect structural:
  • Un Preambul ce reprezintă o declaraţie introductivă a Acordului, ce stabileşte scopul Acordului și filosofia acestuia;
  • Şapte titluri care conțin Principiile Generale; Cooperarea Politică și Politicile de Securitate și Afaceri Externe; Libertatea Justiției și Securitate; Cooperarea Sectorială și Economică; Comerțul și Temele ce țin de Comerț (DCFTA); Cooperarea Financiară inclusiv Prevederile anti-fraudă, precum și Prevederile Instituționale, Generale și Finale;
  • Anexe "ce stabilesc legislația UE ce urmează a fi preluată până la o dată anumită" şi 4 Protocoale.

Mai mult