Faceți căutări pe acest blog

BV - Asocierea cu UE pe înţelesul tuturorAsocierea cu UE pe înţelesul tuturor
 La Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, din 29 noiembrie 2013, Republica Moldova va intra într-o nouă fază de relaţii cu Uniunea Europeană. 
  • Ce aduce aceasta şi cum va influenţa ea viaţa cetăţenilor moldoveni de acasă şi de peste hotare?
  •  Ce avem de câştigat şi ce trebuie să facem fiecare dintre noi pentru ca acest beneficiu să devină posibil? 
  • Cum se vor răsfrânge noile condiţii asupra relaţiei Republicii Moldova cu alte ţări?
Agenţia IPN îşi propune să caute împreună cu dumneavoastră răspunsuri la aceste şi alte întrebări care frământă societatea, în cadrul ciclului de materiale cu genericul: „Asocierea cu UE pe înţelesul tuturor”.

Association with the EU to everyone’s understanding

At the Vilnius Eastern Partnership Summit of November 29, 2013, Moldova will enter a new stage of relations with the European Union. What will it bring and how will it influence the life of the Moldovans from the country and from abroad? What will each of us gain and what should we do for this benefit to become possible? How will the new conditions affect Moldova’s relations with other countries? The IPN Agency aims to look for answers to these and other questions worrying society, together with you, within the series of articles “Association with the EU to everyone’s understanding

Ассоциация с ЕС - понятная для каждого


На Саммите Восточного партнерства, который пройдет 29 ноября 2013 года в Вильнюсе, Республика Молдова вступит в новую фазу отношений с ЕС. К чему это приведет и как эти отношения отразятся на жизни молдавских граждан в стране и за рубежом? Что мы выиграем от этого процесса, и что должен сделать каждый из нас, чтобы польза от этого стала реальной? Как отразятся новые условия на отношениях Республики Молдова с другими странами? Агентство IPN намерено искать вместе с вами ответы на эти и другие волнующие общество вопросы в цикле материалов „Ассоциация с ЕС – доступно пониманию каждого”.
  1.11.2013
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană va permite Republicii Moldova să intre pe cea mai mare piaţă din lume. Aceasta înseamnă că Republica Moldova va avea acces la o piaţa previzibilă, care nu poate impune embargou peste noapte la producţia moldovenească. Directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), Sergiu Ostaf, spune că piaţa Uniunii Europene este o piaţă comună, intervenţia unor autorităţi din partea unui stat trebuie să fie justificată de fiecare dată. „Instituţia din domeniul sanitar al Poloniei, spre exemplu, poate să penalizeze un producător concret sau să aplice o sancţiune, dar nu poate să blocheze total intrarea produselor pe piaţa europeană. Nu va exista interzicerea unor mărfuri pe criterii politice. Nu se va putea pune embargou pe toată producţia din Moldova sau să se declare că toate vinurile moldoveneşti sunt de calitate proastă. Vor exista interdicţii individuale, în cazuri foarte concrete. Acţiunile vor fi previzibile”, a spus Sergiu Ostaf.
31.10.2013
Acquis comunitar reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor comune care decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene.

Natalia Chirtoacă, consultant în cadrul secţiei drept internaţional şi relaţii internaţionale a Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe, spune că după parafarea Acordului de Asociere, la Vilnius, după semnarea lui, ratificarea acordului şi intrarea lui în vigoare, Moldova va avea de îndeplinit paşi concreţi şi etape strict determinate de armonizare a legislaţiei la toate cele 31 de capitole. Acordul de Asociere trebuie să prevadă paşi concreţi pentru armonizarea legislaţiei naţionale şi în baza acestuia se vor încheia acorduri speciale de armonizare a compartimentelor legislative. Cele mai importante capitole ale acquis-ului comunitar pentru Republica Moldova ţin de agricultură şi dezvoltare rurală, politica în domeniul transportului, domeniul concurenţei, protecţia sănătăţii.

30.10.2013

Producătorii agricoli vor avea de câştigat de pe urma semnării Acordului de Asociere= Agricultural producers will benefit from Association Agreement after its signing=Подписание Соглашения об ассоциации принесет преимущества сельхозпроизводителям

Parafarea şi mai apoi semnarea Acordului de Asociere cu UE nu va însemna, chiar a doua zi, circulaţie liberă pentru producţia agricolă. Producătorii trebuie să facă mai mulţi paşi până când producţia autohtonă va corespunde standardelor europene. Abia atunci produsele agricole vor circula fără bariere din Moldova spre UE şi invers, spune directorul general al întreprinderii „Avicola-Moldova”, Ion Bâzgu.

29.10.2013

Republica Moldova a îndeplinit majoritatea condiţiilor stabilite de Comisia Europeană pentru semnarea Acordului de Asociere şi abolirea regimului de vize. Ar mai fi de lucru la reforma în domeniul justiţiei. Cadrul legal este euroconform, doar că noile legi necesită implementate, iar corupţia trebuie îndepărtată din instituţiile de stat şi din societate, notează expertul IDIS „Viitorul”, Cornel Ciurea. Orice scandal de corupţie creează nemulţumire la Bruxelles şi ridică semne de întrebare referitor la perspectivele de asociere cu UE.
 
28.10.2013

Moldovenii cred că după semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, la Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, vor trăi mai bine chiar de a doua zi, ceea ce nu este adevărat. Uniunea Europeană nu este un paradis în care vom putea trăi fără ca să facem unele eforturi şi fără ca să demonstrăm că suntem capabili să corespundem standardelor impuse de aceasta. Piaţa europeană este deschisă pentru producătorii autohtoni, dar nu toţi din cei care au reuşit să se afirme în Moldova vor reuşi să se menţină, din cauza numărului mare de companii europene care vor intra pe piaţa autohtonă. De această părere este expertul economic IDIS „Viitorul”, Tatiana Lariuşin.

 25.10.2013


Integrarea europeana este o oportunitate istorică, crucială pentru Moldova. Lipsa unei astfel de alternative a dus la situaţia în care Moldova se află astăzi: a ajuns să fie atât de săracă la nivel european. Ratarea acestei şanse va fi de neiertat. Fac apel la toată elita moldovenească, indiferent de conexiunile lor etnice, sa cadă de acord asupra acestui fapt.
 
24.10.2013

 În procesul de integrare europeană, Republica Moldova va trebui să preia mai multe standarde europene existente pentru a schimba calitatea vieţii populaţiei. Despre standardele europene, am discutat cu Ecaterina Mardarovici, directoareaexecutivă a Clubului Politic al Femeilor 50/50.

„Standardele europene nu înseamnă că cineva va veni şi va spune să facem aşa sau altfel.
Standarde europene înseamnă un mecanism bun de gestionare a fondurilor pentru fiecare domeniu. Noi singuri trebuie să monitorizăm banii alocaţi în fiecare domeniu; nu va monitoriza altcineva, dar fiecare cetăţean.

 23.10.2013


Parafarea Acordului de Asociere înseamnă pentru cetăţenii care vor dori să plece peste hotare – fie în scopuri de călătorie, fie în scopuri de serviciu – că liberalizarea regimului de vize devine deja un fapt extrem de apropiat, susţine şeful Biroului relaţii cu diaspora. „Ceea ce este de remarcat în cazul Summitului de la Vilnius este că Republica Moldova îşi ia nota de merit pentru faptul că şi-a îndeplinit, în totalitate, temele de acasă. De acum încolo totul va depinde de deciziile care sunt luate în capitalele europene”, spune Victor Lutenco.

22.10.2013
  
Integrarea în UE ar aduce mai multe beneficii decât responsabilităţi=Интеграция в ЕС принесет больше выгод, чем обязанностей

Integrarea europeană reprezintă un proces care implică atât beneficii, cât şi responsabilităţi, însă pentru Republica Moldova integrarea în UE ar aduce cu siguranţă mai multe beneficii. De această părere este Lilia Snegureac, preşedinta Centrului de resurse Dialog-Pro, care menţionează drept avantaje aplicarea standardelor europene, atingerea unei stabilităţi a instituţiilor ce asigură democraţia şi supremaţia legii, mijloace financiare alocate prin intermediul a diferite programe, investiţii care ar da posibilitate creşterii bunăstării simplilor cetăţeni, extinderea pieţei de desfacere, precum şi o eventuală soluţionare mai rapidă a conflictului transnistrean. 


21.10.2013 


La Vilnius Moldova urmează să parafeze Acordul de Asociere cu UE, care include şi instituirea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător. Conceptul acordului în forma lui actuală şi, respectiv, obiectivul acestuia, de asociere politică şi integrare economică, a apărut pentru prima dată în anul 2009, la primul summit al Parteneriatului Estic, la Praga.

Viceministrul afacerilor externe şi integrării europene, Iulian Groza, spune că, în esenţă, conţinutul acordului este unic, chiar dacă are elemente comune cu acorduri similare negociate de UE cu alte state din cadrul Parteneriatului Estic. Exemplele clasice ale acordurilor europene sau de asociere încheiate anterior de UE cu ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est au fost, totuşi, o sursă importantă de inspiraţie, deşi experienţa de asociere cu UE nu este identică. 

 19.10.2013

Moldova are şanse reale să semneze Acordul de Asociere până în iunie 2014 =У Молдовы реальные шансы подписать Соглашение об ассоциации до июня 2014 года = Moldova has real chances to sign Association Agreement by June 2014 

Şansele Republicii Moldova să semneze Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană până în iunie 2014 sunt reale, depinde doar de continuitatea implementării reformelor şi stabilitatea politică. Dacă acordul nu va fi semnat până la acea dată, procesul poate întârzia până în anul 2015, pentru că încep alegerile parlamentare europene. Iar în anii electorali este mai greu de negociat şi de semnat acorduri, Comisia Europeană va avea de confruntat probleme interne. Iată de ce guvernarea de la Chişinău trebuie să-şi îndrepte toată atenţia spre adoptarea reformelor şi consolidarea lor, iar cetăţenii să implementeze aceste reforme şi să se conformeze standardelor europene.

Expertul în politică externă Victor Juc susţine că Republica Moldova nu are de ce să rateze semnarea Acordului de Asociere până în iunie 2014. Şansele ar putea fi compromise doar în cazul unei crize politice interne sau în cazul neconformării condiţiilor europene. Cele mai importante condiţii ale Uniunii Europene sunt independenţa justiţiei, administraţia publică eficientă şi lupta cu corupţia. 

18.10.2013


După semnarea Acordului de Asociere cu UE, care prevede şi comerţ liber între Moldova şi statele Uniunii Europene, moldovenii vor avea comerţ liber şi cu Turcia, ţară care are statut de candidat de aderare la Uniunea Europeană. Directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, Adrian Lupuşor, spune că iniţial se preconiza ca un acord de liber schimb cu Turcia să fie semnat până la Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, unde Moldova urmează să parafeze Acordul de Asociere cu UE, dar ulterior s-a decis să se negocieze în paralel cu Turcia şi UE.


 17.10.2013


Asocierea cu UE presupune că Moldova va ieşi din sistemul instituţional, relaţional şi chiar valoric al spaţiului post-sovietic şi va intra în dimensiunea instituţională şi relaţională a Uniunii Europene, unde sunt cu totul alte standarde. Analistul politic Ion Tăbârţă crede că Federaţia Rusă va încerca să aibă cu Republica Moldova şi cu Ucraina acelaşi tip de realaţii pe care îl are şi cu alte state europene. Nu este exclus să impună şi un regim de vize, deşi aici calculele vor fi foarte minuţioase şi procedura poate dura mult sau se pot modifica condiţiile de înregistrare şi de aflare pe teritoriul Rusiei a cetăţenilor moldoveni. Schimbări vor apărea şi în relaţia economică. Se pot impune taxe suplimentare pentru import şi export.
 
16.10.2013

Agricultura şi agricultorii vor avea de câştigat de pe urma Acordului de Asociere=Сельское хозяйство и фермеры выиграют от Соглашения об ассоциации =Association Agreement will benefit agriculture and farmers

Asocierea cu Uniunea Europeană va oferi mai multe oportunităţi pentru locuitorii de la sate în contextul în care UE pune un accent deosebit anume pe zonele defavorizate. Obiectivele comunităţii europene se axează pe eradicarea sărăciei, modernizarea infrastructurii şi protecţia mediului. Astfel, atractivitatea zonelor rurale din Moldova va creşte şi va aduce beneficii pentru populaţie, spune Corina Gaibu, economist la Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

Asocierea cu UE va diminua diferenţa dintre calitatea vieţii la oraş şi sat, iar agricultura şi agricultorii vor avea beneficii de pe urma implementării proiectelor europene. Totuşi, pe lângă beneficii, sunt şi riscuri. Acestea ar putea ţine de competitivitatea produselor autohtone pe piaţa europeană. „Trebuie să înţelegem că nici la momentul actual producătorii autohtoni nu sunt scutiţi de concurenţă. Pe piaţa autohtonă multe produse moldoveneşti au cedat teren în faţa celor ucrainene sau ruseşti”, menţionează experta de la IDIS. 

15.10.2013

Asocierea cu UE poate apropia soluţionarea conflictului transnistrean
=Присоединение к ЕС может приблизить решение приднестровского конфликта=Association with EU can contribute to settlement of Transnistrian conflict

În cadrul unor tratative corecte, după semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, conflictul transnistrean ar putea fi rezolvat. Dacă autorităţile din stânga Nistrului se vor conforma condiţiilor stabilite de UE, regiunea transnistreană ar putea evita o stagnare economică şi politică. Producătorii vor avea acces la piaţa europeană, infrastructura din regiune va începe să se dezvolte, iar cetăţenii vor fi independenţi. În caz contrar, regiunea transnistreană riscă să stagneze, pentru că Rusia îşi va pierde interesul asupra acestei regiuni, după ce nu va mai avea posibilitatea de a opri Republica Moldova din parcursul european. De această părere este Radu Vrabie, coordonator de programe la Asociaţia pentru Politică Externă
12.10.2013

Pentru studenţi parafarea Acordului de Asociere înseamnă mai multe burse =Парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС для студентов означает больше стипендий =Initialing of Association Agreement for students means more scholarships

Parafarea Acordului de Asociere cu UE va permite accesarea mai multor burse de către studenţii din Republica Moldova. Şefa Direcţiei relaţii internaţionale şi integrare europeană din cadrul Ministerului Educaţiei, Ludmila Pavlov, spune că, începând cu anul 2014, Republica Moldova va putea accesa proiecte în cadrul Programului Comisiei Europene „Erasmus +”, care este un program de cooperare şi de mobilitate în domeniul învăţământului superior. De asemenea, va exista un acces mai larg la proiectele în cadrul Programului Lifelong Learning ̶ un program pentru învăţământul preuniversitar care presupune fortificarea capacităţilor şi capitalului uman al profesorilor. 

10.10.2013

Pentru a respecta prevederile Acordului de Asociere cetățenii trebuie să le cunoască=
Citizens can obey provisions of Association Agreement if they know them

Acordul de Asociere este înţeles doar de către politicieni, nu şi de cetăţeni. Analistul politic Mihai Cernencu, şef al Catedrei Relaţii Internaţionale şi Politologie, ULIM, susţine că guvernarea nu întreprinde nimic ca să informeze societatea despre prevederile acordului. Guvernarea ar trebui să elaboreze o strategie naţională de informare, în care să fie antrenate toate instituţiile mass-media, naţionale şi locale, publice şi private. Guvernarea ar trebui să explice cetăţenilor ce vor avea de câştigat, care vor fi greutăţile, la ce va trebui să se conformeze Republica Moldova, cum va fi perioadă de tranziţie etc.

 09.10.2013


Asocierea politică între Republica Moldova şi UE înseamnă un dialog politic şi instituţional mult mai intens, o solidaritate mai mare decât până acum, o coordonare mult mai strânsă a poziţiilor de politică externă, atât pe plan regional, cât şi pe plan internaţional. Deci, vom asista la un dialog politic de o calitate mult mai bună decât până acum, notează Victor Chirilă, director executiv al Asociaţiei pentru Politică Externă.

La modul practic, asocierea politică va înseamnă ajustarea actualului cadru instituţional al parteneriatului moldo-european. Dacă până acum exista Consiliul de Cooperare UE-RM, Comitetul de Cooperare UE-RM şi Comitetul Parlamentar UE-RM, odată cu semnarea Acordului de Asociere vor apărea Consiliul de Asociere UE-RM, la nivel de miniştri şi comisari europeni, Comitetul de Asociere UE-RM, la nivel de funcţionari de grad înalt, şi Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Moldova.
„Fără îndoială, Acordul de Asociere va aduce noi forme de dialog şi consultări pe plan regional şi internaţional, inclusiv cu ocazia conferinţelor regionale sau internaţionale, între statele membre ale Parteneriatul Estic şi statele membre ale UE. Acordul de Asociere nu deschide însă calea participării Republicii Moldova la instituţiile supranaţionale ale UE”, a precizat directorul APE.

  08.10.2013


Republica Moldova, Ucraina şi Georgia sunt statele cu cele mai mari realizări în procesul de integrare europeană din cadrul Parteneriatului Estic. Statele au elaborat ample reforme menite să schimbe standardul de viaţă al cetăţenilor şi calitatea acesteia, însă beneficiile reale ale reformelor vor putea fi resimţite odată cu schimbarea mentalităţii cetăţenilor. De această părere este directorul de programe din cadrul Asociaţiei pentru Politica Externă, Victoria Bucătaru. 


7.10.2013

Moldova poate profita de experienţa Ucrainei privind apropierea de UE, ambasadorul Ucrainei=Молдова может воспользоваться опытом Украины по информированию населения о приближении к ЕС, посол Украины=  Moldova can profit from Ukraine’s experience in coming closer to EU, Ukrainian Ambassador


Ce au obţinut până acum cetăţenii Ucrainei şi ce urmează să obţină fiecare cetăţean în parte în urma semnării Acordului de Asociere cu UE? Un accent important aici, vă rog: nu guvernul şi statul ucrainean, ci cetăţeanul ucrainean?

– Cred că scopul principal al acestor acorduri este ca Ucraina şi Republica Moldova să atingă standardele de viaţă din UE. Pentru aceasta şi sunt pregătite acordurile respective. Este o „Foaie de parcurs” în stabilirea unor standarde de calitate şi cerinţe care există în UE. Dacă această „Foaie de parcurs” nu va fi îndeplinită, atunci nu vor exista nici produse alimentare şi nici medicamente de calitate, nu vor fi respectate şi protejate drepturile omului după modelul statelor UE. De aceea, semnarea şi implementarea acordurilor semnate este o temă de acasă pentru fiecare stat în parte. Populaţia trebuie să înţeleagă că nu vom fi gata să ne integrăm în UE începând cu a doua zi după semnarea acordurilor, deoarece integrarea este un proces de lungă durată. Ucraina a estimat că ar putea fi pregătită pentru integrarea în UE în aproximativ 10 ani. În cazul în care în această perioadă economia nu va fi modernizată, nu vom crea întreprinderi competitive, atunci acestea, pur şi simplu vor dispărea şi acest lucru trebuie să fie înţeles. Dacă ne vom face corect tema de acasă, atunci populaţia va avea acces la educaţie mai bună, la produse alimentare de calitate, dar şi la servicii euroconforme. La fel, va fi asigurată protecţia drepturilor şi libertăţilor omului. Pentru că, fără aceste drepturi, nu este posibilă dezvoltarea politică şi economică a ţării.

 5.10.2013

Acordul de Asociere cu UE este o foaie de parcurs pentru modernizare =Association Agreement with EU is a roadmap for modernization

Starea falimentară în care a ajuns Republica Moldova este un argument solid în favoarea faptului că moldovenii trebuie să facă în sfârşit o alegere clară. Acordul de Asociere cu UE este o alegere care va readuce Republica Moldova aproape ireversibil în spaţiul normativ şi valoric european. Tehnic vorbind, Acordul de Asociere cu UE este o foaie de parcurs pentru modernizarea Republicii Moldova, notează experţii în relaţii externe, Lina Grâu şi Leonid Litra. 

 
4.10.2013

 UE şi Partenerii est-europeni construiesc un spaţiu comun de stabilitate şi securitate, ministrul de externe al Georgiei =ЕС и восточноевропейские партнеры строят единое пространство стабильности и безопасности, министр иностранных дел Грузии= Georgia’s Foreign Minister: EU and Eastern European Partners share a vital interest in building a common space of stability and security

După summit-ul de la Vilnius, precum am menţionat, vom tinde să semnăm Acordul înainte de expirarea mandatului actualei Comisii Europene şi să purcedem la implementarea sa provizorie pentru a ne putea bucura la vreme de beneficiile aşteptate. Implementarea efectivă a ALSAC ar putea pregăti terenul pentru o integrare economică mai aprofundată, în vederea stabilirii unei Zone Economice UE-Parteneriatul Estic. Călătoriile fără vize pentru Partenerii est-europeni respectivi, în baza implementării cu succes a planurilor de acţiuni de liberalizare a regimului de vize, trebuie să fie una din priorităţile perioadei post-Vilnius.
Agendele europene ale Moldovei şi Georgiei au multe în comun. Vedem Parteneriatul Estic ca pe un cadru politic major de atingere a celui mai înalt nivel de integrare în UE. Întrucât interesele noastre sunt similare şi cooperăm cu UE în acelaşi cadru politic, Parteneriatul European, deseori facem schimb de opinii şi experienţă cu Moldova.

3.10.2013
 

 Regimul liberalizat de vize va scuti moldovenii de cozile la ambasadă=Либерализованный визовый режим избавит молдаван от очередей в посольстве=Liberalized visa regime will spare Moldovans from queuing up at embassy

Abolirea regimului de vize va oferi cetăţenilor moldoveni posibilitatea de a călători liber în statele UE pentru o perioadă de 90 de zile în decurs de 6 luni, doar în baza paşaportului biometric valabil. La traversarea graniţei ofiţerul de frontieră va avea totuşi dreptul să ceară să i se prezinte documente/dovezi justificative privind scopul călătoriei şi deţinerea mijloacelor financiare suficiente pentru şedere pe perioada sejurului, spune Daniela Morari, şef-adjunct al Direcției generale Integrare Europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

  1.10.2013

Miza Vilniusului: puterea în Moldova şicirculaţie liberă în Europa

Analiză IPN: Aşteptările legate de Summitul de la Vilnius sunt multe şi variate, precum multe şi variate sunt interesele diferitor grupuri sociale din societatea moldovenească fragmentată puternic. Totuşi;putem vorbi despre două mari categorii de aşteptări: menţinerea sau preluarea puterii în Republica Moldova şi regimul liberalizat de vize în UE, obţinut cât mai repede pentru cetăţenii Moldovei. Prima mega-categorie de aşteptări ţine de interesele clasei politice, cea de-a doua – de ale societăţii.

Direct sau indirect, toată clasa politică moldovenească mizează pe rezultatele Summitului de la Vilnius, indiferent dacă arată acest interes pe faţă sau îl maschează. În linii mari, şi această mega-categorie de aşteptări se bifurcă în două: aşteptările guvernării şi aşteptările opoziţiei. Orice ar spune guvernarea şi opoziţia în sensul grijii pe care i-o poartă poporului şi interesului naţional în legătură cu acest Summit, interesul primar este menţinerea la putere, pentru unii, şi preluarea puterii, pentru alţii.