Faceți căutări pe acest blog

BV - Declarația finală și recomandările a celei de-a 12-a reuniuni a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Moldova

(Proect) DECLARAȚIE ȘI RECOMANDĂRI în temeiul articolului 441(3) din Acordul de Asociere: Cea de-a 12-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – UE., 1 noiembrie 2022./ - Strasbourg, 2022 . - 10 p. [Accesat 12.11.2022]

Disponibil :

Cea de-a douăsprezecea reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Moldova  s-a desfășurat la Chișinău, pe 1 noiembrie 2022. Comitetul Parlamentar de Asociere a trecut în revistă situația actuală a relațiilor UEMoldova și a implementării Acordului de asociere. 

Comitetul Parlamentar de Asociere a convenit asupra următoarei declarații finale și recomandări: 
  • Cu privire la aderarea Moldovei la UE
  • Privind consecințele agresiunii militare neprovocate și nejustificate împotriva Ucrainei
  • Cu privire la dificultățile actuale ale Republicii Moldova, mai ales consecințele crizei artificial create a aprovizionării cu gaze
  • Cu privire la reîntărirea relațiilor UE - Republica Moldova și realizarea unui program ambițios de reforme
  • Cu privire la rezolvarea pașnică a conflictului. 
În document se solicită Comisiei Europene să comunice Republicii Moldova, în timp util, condițiile suplimentare necesare procesului de aderare și să asiste țara noastră în pregătirea unei strategii cuprinzătoare de preaderare. De asemenea, parlamentarii cer instituțiilor europene să asigure sprijin financiar rapid și suplimentar, inclusiv fonduri europene nerambursabile, pentru a susține procesul de aderare a Republicii Moldova și pentru gestionarea crizei energetice din Moldova.

Documentul adoptat salută solidaritatea și sprijinul continuu oferit de către autoritățile moldovenești refugiaților ucraineni și accentuează rolul cheie pe care l-a avut până acum Republica Moldova pentru siguranța și stabilitatea Uniunii Europene. Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Moldova invită UE să sprijine țara noastră în modernizarea capacităților de apărare și în consolidarea securității, stabilității și rezilienței naționale, având în vedere provocările de securitate cu care se confruntă.

Mai mult :