Faceți căutări pe acest blog

Noutăți CoE-RM - Ianuarie- Martie 2019

28.03.2019

Programul "Rutele Culturale" primește Premiul European de la Carlos V

Programul "Rutele Culturale" ale Consiliului Europei este destinatarul "Premiului European de la Carlos V" din 2019, care onorează oameni, organizații, proiecte și inițiative care contribuie "la valorificarea valorilor culturale și istorice ale Europei".

Pentru prima dată premiul european "Carlos V" este acordat unui program european. Câștigătorii edițiilor anterioare au fost Antonio Tajani, Marcelino Oreja, Sofia Corradi, José Manuel Durão Barroso, Javier Solana, Simone Veil, Helmut Kohl, Jorge Sampaio, Mikhael Gorbachev, Felipe González, Wilfried Martens și Jacques Delors.

Premiul este oferit în fiecare an de către Academia Europeană și Ibero-Americană a Fundației Yuste, în cadrul unei ceremonii din 9 mai, cu ocazia Zilei Europei, prezidată de Majestatea Sa, regele Spaniei, la Mănăstirea Regală din Yuste.

Din 1987, programul Rutele Culturale demonstrează, printr-o călătorie prin spațiu și timp, modul în care statele membre ale Consiliului Europei împărtășesc un patrimoniu cultural comun. Astăzi, Consiliul Europei a certificat 33 de trasee culturale în domeniile artelor, arhitecturii, muzicii, literaturii și peisajului.28.03.2019

Consiliul Europei adoptă primul instrument juridic internațional privind stoparea sexismului


Statele ar trebui să-și intensifice lupta împotriva sexismului în toate domeniile vieții, conform unei recomandări adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei.

Ca răspuns la #MeToo și la alte mișcări recente care au accentuat gradul de conștientizare a sexismului persistent în societate, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o recomandare de stopare a sexismului, care include prima definiție acceptată la nivel internațional.

Recomandarea subliniază faptul că sexismul este o manifestare a "relațiilor istorice inegale de putere" între femei și bărbați, ceea ce duce la discriminare și împiedică avansarea completă a femeilor în societate.
Acesta solicită statelor membre să monitorizeze progresele înregistrate în punerea în aplicare a orientărilor sale și să informeze Comisia pentru egalitatea de gen a Consiliului Europei cu privire la măsurile luate și la progresele înregistrate.


28.03.19


Consiliul Europei a emis o recomandare cu referire la protecția datelor privind sănătatea
 
Consiliul Europei a emis un set de linii directoare celor 47 de state membre care le-au cerut să se asigure, în drept și în practică, că prelucrarea datelor referitoare la sănătate se face în deplină respectare a drepturilor omului, în special dreptul la viață privată și la protecția datelor.

Într-o recomandare, aplicabilă atât sectorului public, cât și celui privat, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei invită guvernele să transmită aceste orientări sistemelor de sănătate și actorilor care prelucrează date privind sănătatea, în special profesioniștilor din domeniul sănătății și ofițerilor de protecție a datelor.

Recomandarea conține un set de principii care protejează datele referitoare la sănătate și care încorporează noutățile introduse în convenția actualizată a Consiliului Europei privind protecția datelor, cunoscută sub numele de "Convenția 108+", deschisă spre semnare în octombrie 2018.26.03.19

EFARN au lansat o nouă bază de date privind cercetarea și statisticile din industria cinematografică


Observatorul European al Audiovizualului și Rețeaua de cercetare a Agențiilor europene de filme (EFARN) au lansat o nouă bază de date privind cercetarea și statisticile din industria cinematografică, care pot fi consultate în mod liber şi online.

Biblioteca EFARN colectează cercetări din industria cinematografică publicate în toată Europa, făcându-le accesibile pe o singură platformă.

Această nouă bază de date conține peste 130 de articole de cercetare despre cinematografia europeană de la diferiții membri ai rețelei EFARN.

18.03.2019

Convenția Macolin pe agenda Reprezentantului Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei

 Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Ambasadorul Corina Călugăru a avut o întrevedere cu Secretarul Convenţiei Consiliului Europei privind manipularea în competiţiile sportive (Convenţia Macolin) Mikhael Thyse.

În cadrul discuţiilor, interlocutorii au abordat modalităţile de cooperare dintre Republica Moldova şi Consiliul Europei din perspectiva stabilirii unei Platforme Naţionale în domeniu şi colaborarea cu Secretariatul acesteia la nivelul Organizaţiei.

Convenţia Consiliului Europei privind manipularea în competiţiile sportive/Convenția Macolin a fost semnată de către Republica Moldova la 29 aprilie 2016, la Strasbourg, și ratificată la 7 martie 2019.15.03.2019

Cooperarea Republicii Moldova cu Consiliul Europei privind prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante


La 15 martie 2019, Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Ambasadorul Corina Călugăru, a avut o întrevedere cu Secretarul Executiv al Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CPT) Régis Brillat.


Interlocutorii au pus în discuţie cooperarea Republicii Moldova cu Consiliul Europei în domeniul de referinţă, în particular urmare vizitelor periodice și ad-hoc ale CPT în ţara noastră din 2015 și 2018.

Totodată, părţile au convenit să continue examinarea posibilităţilor de combinare a aspectelor de implementare a recomandărilor CPT cu proiectul actual Promovarea sistemului de justiție penală conformă drepturilor omului în Republica Moldova, inclus în Planul de Acţiuni al CoE pentru RM 2017-2020.


12-14.03.2019

Implementarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului


Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei se întâlnesc în perioada 12 - 14 martie curent la reuniunea trimestrială din Strasbourg privind supravegherea executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului.
Reuniunea se axează pe o dezbatere tematică privind obligația statelor membre de a investiga încălcările articolului 2 (dreptul la viață) și articolul 3 (interzicerea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante) ale Convenției Europene a Drepturilor Omului de către organele de drept.
Dezbaterea implică experți din mai multe capitale naționale, aceasta fiind o oportunitate de a împărtăși informații și cele mai bune practici cu privire la punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.


7.03.2019

Cooperarea Republicii Moldova cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 

Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Ambasadoarea Corina Călugăru, a avut o întrevedere cu Secretarul General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei Wojciech Sawicki.
Discuțiile au inclus aspectele cooperării Republicii Moldova cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), inclusiv urmare alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, care va implica și un nou format de reprezentare a RM în APCE.8.03.2019


Candidata Republicii Moldova a fost aleasă în Comitetul European pentru Drepturile Sociale

Candidata Republicii Moldova, Tatiana Puiu, a fost aleasă în calitate de membru al Comitetului European pentru Drepturile Sociale (CEDS) Alegerile au avut loc la 6 martie 2019, în cadrul reuniunii Delegaților Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul în calitate de membru al CEDS este pentru o durată de 6 ani.

Alegerile pentru poziţiile vacante în CEDS au avut loc în perioada decembrie 2018 - februarie 2019. În etapa finală au fost doi candidați pentru un loc vacant. Per total, la concursul pentru suplinirea a 6 mandate ale celor 5 grupuri CEDS au fost aleși experții din partea Danemarcei, Federaţiei Ruse, Franţei, Turciei, Ungariei și Republicii Moldova.


Comitetul European pentru Drepturile Sociale  https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/european-committee-of-social-rights

27.02.2019

Cursul de instruire la distanță „Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: dreptul la libertate și la siguranță”


Un grup alcătuit din judecători, procurori, avocați și funcționari publici din cadrul Direcției Generale Agent Guvernamental de la Ministerul Justiției au participat la lansarea unui nou curs de instruire la distanță „Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: dreptul la libertate și la siguranță”.

In mesaje de salut Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin, și Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală au vorbit despre impactul e-instruirilor asupra dezvoltării profesionale a beneficiarilor INJ, menționând că este deja al șaselea curs electronic care se desfășoară în parteneriat.

În cadrul lansării, tutorii naționali HELP – Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, și Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare a INJ – s-au referit la cursul propriu-zis, la adaptarea națională a acestuia pentru Republica Moldova, modul și etapele de parcurgere a celor cinci secțiuni ale cursului care va fi activ în perioada 26 februarie – 7 aprilie 2019.

11.02.2019 

Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova pe agenda Consiliului Europei

Rezultatele proiectului Uniunii Europene - Consiliului Europei Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova au fost discutate la 8 februarie 2019, la Strasbourg. Proiectul dat s-a derulat pentru o perioadă de 2 ani și este parte componentă a Planului de Acțiuni (PA) al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020.

Reprezentantul Permanent Corina Călugăru a evocat importanța acțiunilor de cooperare a Republicii Moldova cu Consiliul Europei (CoE), proiectul comun cu UE fiind un răspuns realităţii actuale într-o societate, în care mass-media joacă un rol central în promovarea valorilor democratice, statului de drept și libertăților fundamentale. Proiectul a contribuit la elaborarea și adoptarea noului cadru normativ, inclusiv a Codului serviciilor media audiovizuale, dar și la dezvoltarea capacităților media ale instituțiilor beneficiare, precum Consiliul Audiovizualului, Teleradio-Moldova, Teleradio-Găgăuzia, crearea Centrului de instruire al Teleradio-Moldova, Telefilm-Chișinău.

31.01.2019
Au fost adoptate Liniile directoare privind Dovezile Electronice în Procedurile Civile și Administrative

Comitetul Miniștrilor a adoptat unele linii directoare pentru a facilita utilizarea dovezilor electronice în procedurile judiciare.
Aceste linii directoare - este primul instrument internațional. de acest fel. Scopul principal este de a ajuta cele 47 de state membre să adapteze funcționarea mecanismelor judiciare și a altor mecanisme de soluționare a litigiilor pentru a aborda problemele apărute în legătură cu dovezile electronice în procedurile civile și cele administrative.


29.01.2019
Delegația APCE face o vizită preelectorală în Republica Moldova
O delegație de șase membri a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), condusă de Claude Kern (Franța, ALDE), va efectua o vizită preelectorală în Republica Moldova în perioada 29-30 ianuarie 2019 pentru a evalua campania electorală și climatul politic înainte de alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

La Chișinău, delegația urmează să se întâlnească cu Președintele Republicii, cu Primul Ministru și cu liderii partidelor parlamentare și extraparlamentare. Discuțiile sunt programate, de asemenea, cu președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Agenția Națională de Integritate, Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, precum și cu reprezentanții mass-media, ONG-uri și comunitatea internațională. Delegația urmează să publice o declarație la sfârșitul vizitei sale. 
Mai mult 
  •  Comunicat de presă CoE
  • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4982/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx 
  • https://gov.md/ro/content/pavel-filip-la-intrevederea-cu-delegatia-apce-depunem-tot-efortul-pentru-asigura-alegeri 

29.01.2019
A fost publicat Ghidul privind Inteligența Artificială și Protecția Datelor
Cu ocazia Zilei Europene a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal din 28 ianuarie 2019, Comitetul "Convenția 108" privind tratatul de protecție a datelor al Consiliului Europei a publicat Ghidul privind Inteligența Artificială și Protecția Datelor.
Sistemele, software-ul și dispozitivele bazate pe Inteligenţa Artificială (denumite în continuare "aplicații AI") furnizează soluții valoroase și noi pentru a răspunde nevoilor și pentru a aborda provocările într-o varietate de domenii, cum ar fi case inteligente, orașe inteligente, asistența medicală și prevenirea criminalității.
Aplicațiile AI pot reprezenta un instrument util pentru luarea deciziilor, în special pentru a sprijini politicile bazate pe dovezi și incluzive. Ca și în cazul altor inovații tehnologice, aceste aplicații pot avea consecințe negative asupra persoanelor și societății.

Ghidul oferă un set de măsuri de bază pe care guvernele, dezvoltatorii de AI, producătorii și furnizorii de servicii ar trebui să le urmeze pentru a se asigura că aplicațiile AI nu subminează demnitatea umană, drepturile omului și libertățile fundamentale ale fiecărui individ, în special în ceea ce privește dreptul la protecția datelor.

25.01.2019
Lansarea Raportului CtEDO 2018

Până la sfârșitul anului 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat un număr de 56.350 dosare în așteptare, practic neschimbate față de cele 56.250 de cereri în așteptare la sfârșitul anului precedent, a declarat președintele Guido Raimondi la Conferința anuală de presă a Curții din 24 ianuarie 2019. Un nivel stabil al numărului de dosare se datorează faptului că numărul de cereri alocate unei formațiuni judiciare în 2018 a fost de 43100 (63350 în 2017), în timp ce un număr similar de 42761 a fost lichidat (85951 în 2017).
Curtea a examinat 650 de cereri cu privire la Republica Moldova în anul 2017, dintre care 633 au fost declarate inadmisibile. Acesta a emis 16 hotărâri (privind 17 cereri), dintre care 12 au constatat cel puțin o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului.
22.01.2019

20 de ani ai Oficiului Comisarului Consiliului Europei pentru Drepturile Omului
Toți cei patru Comisari ai Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Álvaro Gil-Robles,Thomas Hammarberg, Nils Muižnieks și Dunja Mijatović s-au reunit marţi 22 ianuarie 2019 şi au discutat asupra evoluției drepturilor omului de la înființarea Oficiului Comisarului Consiliului Europei pentru Drepturile Omului care a avut loc cu douăzeci de ani în urmă, precum şi evoluţiile, provocările actuale şi următorii pași care trebuie urmaţi în vederea protecţiei şi consolidării drepturilor omului în întreaga Europă.
Evenimentul a fost organizat de Comisarul pentru Drepturile Omului și de Președinția Finlandeză a Comitetului de Miniștri şi transmis în flux live în 3 limbi: engleză, franceză și rusă.


22.01.2019 

 Consiliul Europei  - 70 de ani de la fondare
CoE a lansat recent un site aniversar privind marcarea a 70 de ani de la fondare. Consiliul Europei este cea mai mare organizație în materie de drepturi ale omului de pe continent. Aceasta include 47 de state membre, dintre care 28 sunt state membre ale Uniunii Europene. Moldova a devenit membru al Consiliului Europei pe data de 13 iulie 1995.
https://70.coe.int - este o platformă pentru a explora istoria, pentru a înțelege misiunea CoE și pentru a afla cât este de importantă munca depusă la nivel european. Inițial este disponibilă doar o variantă în limba engleză a site-ului, urmează ca pe viitor să fie lansată şi o versiune în limba franceză.
Site-ul este unul interactiv, dinamic ce pune la dispoziţia publicului mai multe opţiuni de explorare. Interfaţa principală a platformei este una animată. Aceasta conţine o traiectorie cronologică crescătoare, pornind din anul 1949 până în anul 2019 şi reprezentând un conţinut divers de informaţii relevant pentru fiecare an în parte.

21 - 25.01.2019

Sesiunea de iarnă a APCE

În perioada 21 -25 ianuarie 2019, la Strasbourg, va avea loc sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), la care va participa și delegația Republicii Moldova.În cadrul sesiunii actuale vor fi examinate împuternicirile delegațiilor naționale la APCE, vor avea loc alegerile conducerii APCE, comisiilor/comitetelor constitutive și judecătorilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Printre subiectele de dezbateri figurează actualizarea liniilor directorii privind asigurarea referendumurilor echitabile în statele membre ale Consiliului Europei (CoE), cazul Sergei Magnitsky și lupta împotriva impunității prin intermediul sancțiunilor direcționate, guvernarea internetului și drepturile omului, promovarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților naționale, retragerea cetățeniei drept măsură de combatere a terorismului, îmbunătățirea follow-up-ului la recomandările Comitetului European pentru prevenirea torturii şi a tratamentului inuman sau degradant (CPT), libertatea mass-media drept o condiție pentru desfășurarea alegerilor democratice, mass-media serviciului public în contextul fenomenului de dezinformare și propagandă, discriminarea în contextul accesului la ocuparea forței de muncă, forța de muncă incluzivă pentru persoanele cu dizabilități.

Sunt preconizate adresările Președintelui Finlandei, Sauli Niinistö și Ministrului afacerilor externe al Finlandei, Timo Soini, în calitate de Președinte al Comitetului de Miniștri al CoE.

23.01.2019   Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Valeriu Ghilețchi a fost reales în funcția de Președinte al Comisiei din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pentru Alegerea Judecătorilor CEDO.
Vicepreședintele Legislativului de la Chișinău devine, astfel, una dintre cele mai puternice voci la APCE, Valeriu Ghilețchi fiind și unicul deputat moldovean care a deținut această funcție.                  Mai mult

21.01.2019 
 Liliane Maury Pasquier, realeasă pentru un al doilea mandat de un an la funcția de Președinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).
În cadrul discursului său de reinvestire, a cerut tuturor actorilor Consiliului Europei să-și asume responsabilitățile în ceea ce "promite să fie un an dificil “. Aceasta a subliniat importanța Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), faptul că APCE are o "responsabilitate instituțională" de a continua să fie "o platformă parlamentară paneuropeană care își îndeplinește responsabilitățile statutare ca organ al Consiliului Europei".          Mai mult

 14.01.2019 
 Apel deschis la nominalizările Premiului Václav Havel pentru Drepturile Omului
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), în parteneriat cu Biblioteca Václav Havel și Fundația Charta 77, au lansat la 14 ianuarie 2019 un apel la nominalizările privind Premiul Václav Havel pentru Drepturile Omului, ediția 2019.
Premiul, creat în 2013, își propune să recompenseze acțiunile restante ale societății civile în apărarea drepturilor omului în Europa și în afara ei. Candidații care își vor depune dosarele trebuie să țină cont de unele condiții și să aibă un aport considerabil pe segmentul drepturile omului, cum ar fi: să facă o diferență reală față de situația drepturilor omului a unui anumit grup, au utilizat diferite instrumente în descoperirea încălcărilor sistemice pe scară largă, sau au mobilizat cu succes opinia publică sau comunitatea internațională pentru o cauză.
Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 30 aprilie 2019. Nominalizările trebuie transmise Adunării Parlamentare prin e-mail la adresa hrprize.pace@coe.int, utilizând formularul disponibil pe site-ul Premiului. Acestea ar trebui să fie semnate de cel puțin cinci sponsori și transmise fie în engleză, fie în franceză.

Premiul Václav Havel pentru Drepturile Omului este acordat în fiecare an de către Adunarea Parlamentară, în parteneriat cu Biblioteca Vaclav Havel și Fundația Charta 77, pentru a recompensa acțiunile remarcabile ale societății civile în apărarea drepturilor omului în Europa și în afara acesteia. Sunt luate în considerare nominalizările oricărei organizații individuale, neguvernamentale sau instituții care activează în apărarea drepturilor omului.

Mai mult
Premiul Václav HAVEL pentru Drepturile Omului

 4.01.2019 
Marin Gurin - este reprezentantul Republicii Moldova la ECRI 
 
Marin Gurin este învingătorul concursului organizat de Ministerul Justiției privind selectarea unui membru, din partea Republicii Moldova, în Comisia Europenă împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI). Candidatura lui Marin Gurin urmează a fi propusă organelor decizionale ale Consiliului Europei drept candidatul selectat de către Republica Moldova. Durata mandatului de membru ECRI este de 5 ani.
ECRI este o entitate independentă de monitorizare în domeniul drepturilor omului, creată în anul 2002 de Consiliul Europei, specializată în problemele privind rasismul şi discriminarea rasială. Membrii ECRI participă la şedinţe cu titlu individual şi sunt independenţi. Ei evaluează nivelul de conformitate al legislaţiei, al politicilor şi altor măsuri întreprinse în domeniile respective de către state, precum şi înaintează recomandări pentru a fi implementate în acest sens la nivel naţional.   Mai mult