Faceți căutări pe acest blog

BV - CoE-RM: Raportul GRECO cu privire la prevenirea corupției în ceea ce ține de membrii parlamentului, judecătorii și procurorii


Fourth evaluation round. Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors. Second Compliance Report of the Fourth Evaluation Round on the Republic of Moldova / adopted by GRECO at its 85th Plenary Meeting . - Strasbourg, 2020. – 20 p. [citat la 15 octombrie 2020].

Disponibil: ENG. - https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/16809fec2b

FR - https://rm.coe.int/quatrieme-cycle-d-evaluation-prevention-de-la-corruption-des-parlement/16809fec2c

Cea de-a patra rundă de evaluare. Prevenirea corupției în ceea ce privește membrii parlamentului, judecătorii și procurorii. Raport secund de conformitate aferent celei de-a patra rundă de evaluare a Republicii Moldova.

În prezentul raport este evaluat progresul realizat de R. Moldova în implementarea recomandărilor GRECO începând cu 2018, când, într-un raport de conformitate de primă evaluare a implementărilor celor 18 recomandări cuprinse în raportul de evaluare din runda a patra din 2016, GRECO a concluzionat că doar patru recomandări au fost puse în aplicare pe deplin.

Nivelul de conformitate cu greu s-a schimbat din 2018. Din cele 14 recomandări în așteptare, doar una, care a fost considerată neimplementată în raportul de conformitate din 2018, este acum considerată parțial implementată. Nouă recomandări rămân acum doar parțial implementate și alte patru, neimplementate încă.

GRECO afirmă că „progresul este în mod clar insuficient” în implementarea măsurilor privind membrii parlamentului. Regretă că procedurile de urgență au fost utilizate din ce în ce mai mult pentru adoptarea legilor și că un număr considerabil de legi au fost adoptate prin procedura legislativă accelerată. GRECO își exprimă îngrijorarea cu privire la „eșecul repetat de a asigura sistematic termene adecvate pentru consultări publice semnificative și dezbateri parlamentare”.

În plus, nu a fost încă adoptat un Cod de conduită pentru parlamentari, regulile pentru tratarea conflictelor de interese și contactele cu lobbyiștii și părțile terțe continuă să lipsească și nu există încă criterii clare și obiective privind ridicarea imunității parlamentare.

În ceea ce privește sistemul judiciar, GRECO salută faptul că un proiect de lege care prevedea verificarea generală a judecătorilor a fost abandonat. Cu toate acestea, reamintește că există încă o lipsă de reguli clare, previzibile și cuprinzătoare privind numirea și promovarea judecătorilor, pentru a evita candidații care prezintă riscuri de integritate. Mai mult, perioada de probă de 5 ani pentru judecători rămâne a fi abolită. De asemenea, sunt necesare îmbunătățiri pentru a spori transparența în practică a activității judiciare, a hotărârilor și a deciziilor - inclusiv pentru Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) - și pentru a consolida obiectivitatea procedurilor disciplinare și a măsurilor împotriva judecătorilor.

GRECO remarcă faptul că componența CSM rămâne de revizuit pentru a elimina calitatea de membru din oficiu al ministrului justiției și al procurorului general. În plus, potrivit GRECO, este necesar să se asigure că atât membrii judiciari, cât și membrii laici ai Consiliului sunt aleși în urma unei proceduri echitabile și transparente.

În raport este salutată clarificarea faptului că instrucțiunile verbale către ierarhia procurorilor trebuie confirmate în scris pentru validitatea lor. Cu toate acestea, nu s-au făcut progrese pentru a se asigura că toate intervențiile ierarhice referitoare la un caz sunt documentate corespunzător.

Alte neajunsuri constau în faptul că nu s-au făcut progrese nici în revizuirea cadrului de răspundere disciplinară a procurorilor, cât și în continuare a fost elaborată o îndrumare scrisă a Codului de etică al procurorilor. Contrar recomandării GRECO, ministrul justiției și președintele Consiliului Superior al Magistraturii rămân membri din oficiu ai Consiliului Superior al Procurorilor.

GRECO concluzionează că nivelul de conformitate al Republicii Moldova rămâne „la nivel global nesatisfăcător” și invită autoritățile moldovenești să prezinte un nou raport privind progresele în implementarea recomandărilor în așteptare până la 30 septembrie 2021.

Grupul de state împotriva corupției (GRECO) este un organism al Consiliului Europei care își propune să îmbunătățească capacitatea membrilor săi de a lupta împotriva corupției prin monitorizarea conformității acestora cu standardele anticorupție. Ajută statele să identifice deficiențele în politicile naționale anticorupție, determinând reformele legislative, instituționale și practice necesare. În prezent, aceasta cuprinde cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, Belarus, Kazahstan și Statele Unite ale Americii.

 Mai mult

https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/republic-of-moldova