Faceți căutări pe acest blog

BV: CoE-RM -Strategia Consiliului Europei privind egalitatea de gen 2018-2023

Strategia Consiliului Europei privind egalitatea de gen 2018-2023.-2018.-30 p. 
[Accesat la: 12.03.2018 ]
  

La 7 martie 2018, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat noua Strategie a Consiliului Europei pentru egalitatea de gen 2018-2023. Strategia reafirmă angajamentul Organizației de a aborda provocările actuale și emergente și de a elimina obstacolele din calea realizării unei egalități reale și complete între femei și bărbați în interiorul statelor membre. Accentul va fi pus pe șase domenii strategice: prevenirea și combaterea stereotipurilor de gen și a sexismului; prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice; să ofere femeilor acces egal la justiție; asigurarea participării echilibrate a femeilor și bărbaților la luarea deciziilor politice și publice; să protejeze drepturile femeilor și fetelor migrante, ale refugiaților și ale azilului și să integreze problemele de gen în toate politicile și măsurile.


Această strategie se bazează pe acquis-ul legal și politic extins al Consiliului Europei privind egalitatea de gen, precum și pe realizările primei Strategii a Consiliului Europei privind egalitatea de gen între femei și bărbați 2014-2017. De asemenea, definește metodele de lucru, principalii parteneri și măsurile necesare pentru a întări vizibilitatea rezultatelor.

Implementarea noii strategii va fi coordonată cu alte strategii și planuri de acțiune ale Consiliului Europei, în special în ceea ce privește drepturile copiilor, guvernarea internetului, drepturile persoanelor cu handicap, includerea romilor și călătorilor și protecția copiilor refugiați și migranți în Europa. 

Informații suplimentare:

Resurse CoE, 

Colecția //resurse CPESC

E.8 EGALITATEA GENURILOR / EGALITE DES SEXES / SEXUAL EQUALITY