Faceți căutări pe acest blog

BV - RELAŢIILE UE- REPUBLICA MOLDOVA – Concluziile Consiliului UE

RELAŢIILE CU REPUBLICA MOLDOVA – Concluziile Consiliului UE=RELATIONS WITH THE REPUBLIC OF MOLDOVA− Council conclusions. - 26 02.2018. - 8 p.


Disponibil  la 
ROM http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6280-2018-INIT/ro/pdf [Accesat la 5.03.2018]
ENG  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6280-2018-INIT/en/pdf [Accesat la 26.02.2018]

  Cadrul relațiilor dintre UE și Republica Moldova este Acordul de Asociere, care prevede o asociere politică și o integrare economică mai puternică și a generat un comerț în continuă creștere între parteneri. Asistența UE sprijină modernizarea Moldovei prin reforme pentru creșterea economică și crearea locurilor de muncă, precum și pentru respectarea drepturilor omului și consolidarea democrației. UE a fost, de asemenea, de acord să ofere asistență macrofinanciară Moldovei sub rezerva respectării precondițiilor precise și specifice, inclusiv a precondițiilor politice. În noiembrie 2017 a fost semnat un memorandum de înțelegere, și un acord privind facilitatea de împrumut și acordul de finanțare pentru această asistență macrofinanciară.
În concluziile sale, Consiliul își reafirmă angajamentul de a consolida asocierea politică și integrareaeconomică dintre UE și Republica Moldova, acționând în parteneriat strâns pe baza acordului de asociere intrat în vigoare în iulie 2016. Consiliul reamintește faptul că UE se angajează în continuare să sprijine progresele în ceea ce privește reformele necesare pentru ca cetățenii Republicii Moldova să poată beneficia de avantajele oferite de acordul de asociere, inclusiv de zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare.

Consiliul a discutat și a adoptat ultima dată concluzii privind Republica Moldova la 15 februarie 2016. Aceste concluzii s-au axat pe reformele pe care Republica Moldova trebuia să le realizeze în conformitate cu acordul său de asociere pentru a îndeplini așteptările cetățenilor. De atunci, autoritățile din Republica Moldova au adoptat mai multe inițiative legislative legate de reformele respective, identificate ca priorități în concluziile Consiliului. Recunoscând măsurile întreprinse deja de către Republica Moldova, Consiliul insistă asupra faptului că punerea în aplicare și continuarea reformelor inițiate în 2016 sunt de importanță covârșitoare.


În perspectiva viitoarelor alegeri, Consiliul își exprimă regretul cu privire la faptul că noua lege electorală nu abordează unele dintre recomandările esențiale din avizul comun al Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei și al OSCE/Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, reamintind că alegerile transparente, deschise tuturor și credibile la nivel central și local sunt de o importanță majoră.

De asemenea, Consiliul reamintește că libertatea și pluralismul mass-mediei sunt condiții esențiale pentru o societate democratică și îndeamnă Republica Moldova să continue reformele care vizează concentrarea proprietății asupra mass-mediei și garantarea libertății și pluralismului mass-mediei.

Consiliul subliniază că ar trebui canalizate de urgență noi eforturi către o combatere mai fermă a corupției, încununată de rezultate palpabile, care să fie însoțită de o reformă profundă a sistemului judiciar, inclusiv a parchetului. De asemenea, Consiliul subliniază faptul că acest proces de reformă ar trebui să includă anchete și urmăriri penale amănunțite, imparțiale și cuprinzătoare ale tuturor celor implicați în frauda bancară masivă care a fost expusă în 2014.

Mai mult
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/02/26/moldova-council-adopts-conclusions/

Moldova Europeana