Faceți căutări pe acest blog

BV - Publicaţii privind Acordurile de Asociere și Zonele de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător / 3DCFTAs.eu.

Proiectul Acordurile de Asociere și Zonele de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) dintre UE și Ucraina, Moldova și Georgia are ca scop clarificarea implicațiilor juridice, politice și economice a celor trei acorduri de asociere și ZLSAC. Acordurile reprezintă texte juridice lungi și tehnice, care nu pot fi "citite ca o carte". În condițiile în care UE produce documente informative simple, proiectul are două obiective majore: 
  •  de a produce un Manual („Handbook”) comprehensiv, dar și compact, pentru fiecare dintre cele trei țări. Manualele  vor explica într-un mod ușor de înțeles, și în termeni clari, care sunt angajamentele juridice asumate, descriind la fel provocările legate de implementare, care pot apărea pentru sectorul public și cel privat. 
  •  de a analiza selectat "subiecte fierbinți", atât în ​​primul an, în paralel cu scrierea manualelor, cât și pe o scară mai largă în anul doi și trei. "Materialele produse pot varia de la comentarii scurte pe probleme de actualitate până la studii aprofundate asupra sectoarelor, unde acordurile sunt deosebit de complexe sau generează provocări pentru punerea lor în aplicare.
Emerson M.,Cenușă D. Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum? = Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?=Deepening EU-Moldovan Relations: What, why and how?/  CEPS, Expert-grup. -  2016. - 230 p.

Scopul acestui manual este de a face clar și pe înțelesul tuturor conținutul juridic al Acordului de Asociere. Manualul acoperă toate capitolele semnificative politice și economice ale Acordului și în fiecare caz explică sensul angajamentelor asumate de Republica Moldova și provocărilor privind implementarea acestora 

 DISPONIBIL LA DESCARCATI eng rom rus
Emerson M.,Cenușă D. Moldova şi Europa. Un ghid prescurtat=Молдова и Европа: Краткое руководство=
Moldova and Europe – A short guide / CEPS. -  Bruxelles, 2016. - 43 p.


 Această broșură reprezintă o versiune prescurtată a unui studiu mai amplu care vizează conținutul Acordului de Asociere și a Zonei de Liber Schimb (DCFTA) dintre UE și Republica Moldova.  

Disponibil:
descarcati
Dilemele europenizării: Alegerile politice şi transformările economice din ţările Parteneriatului Estic =Dilemmas of Europeanisation: Political Choices and Economic Transformations in the Eastern Partnership Countries/ Aldis Austers, Ilvija Bruge, Andris Spruds. -Riga, 2016. - 240 p.
 Această carte oferă perspective teoretice și practice privind transformările obținute în rezultatul europenizării în țările Parteneriatului Estic și discută modul în care legăturile economice dintre UE și partenerii săi afectează aceste transformări.
 Articile scrise de expertii  Proiectului 3dcftas' 

Guillaume Van der Loo, "The Association Agreements and DCFTAs: Appropriate Legal Instruments for Exporting the EU’s Values and Internal Market Acquis?" 
Denis Cenusa, "Moldova: A Case of Derailed Europeanisation" 
- Veronika Movchan, "Ukraine: A Litmus Test for the New EU Eastern Engagement Policy"
descarcati
Măsurile punitive ale politicii comerciale a Rusiei față de Ucraina, Moldova și Georgia / Denis Cenuşa, Michael Emerson, Tamara Kovziridze, Veronika Movchan/  CEPS. -  Bruxelles 2014. -: 13 p
Publicaţia reprezintă o descriere argumentată a acțiunilor punitive: restricţii comerciale şi embargouri, ale  Rusiei împotriva celor trei state din Europa de Est - Ucraina, Moldova și Georgia - care au semnat acorduri de asociere cu UE (AA), care includ prevederi privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător  (DCFTA) și oferă primii indicatori ale impactul lor.


 Comentariile referitoare la Moldova