Faceți căutări pe acest blog

Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia 2019: „Artă și divertisment”Lansate în 1985 de CoE , Zilele europene ale patrimoniului au fost organizate începând din 1999, ca inițiativă comună ă a Consiliului Europei și a Comisiei Europene 
şi reprezintă cele mai răspândite evenimente culturale participative, împărtășite de locuitorii și vizitatorii Europei. Natura pan-europeană a acestui proiect contribuie la reunirea cetățenilor și la evidențierea dimensiunii europene a patrimoniului cultural din cele 50 de state semnatare ale Convenției Culturale Europene. Peste 70 000 de evenimente sunt organizate în fiecare an pentru a contribui la conștientizarea valorii acestui patrimoniu comun și a necesității conservării sale pentru generațiile prezente și viitoare. 

Scopul Zilelor Europene ale Patrimoniului
lui este de a sensibiliza patrimoniul, atât tangibil cât și cel intangibil. care a contribuit la modelarea culturii oamenilor de-a lungul istoriei, promovând astfel înțelegerea trecutului pentru a contura mai bine viitorul. Moștenirea se referă la obiecte, locuri, semnificațiile și utilizările pe care oamenii le leagă și valorile pe care le reprezintă. Zilele Europene ale Patrimoniului dezvoltă și consolidează un sentiment de apartenență și de responsabilitate pentru patrimoniu, subliniind relevanța drepturilor omului și a democrației.
Ediția din acest an a Zilelor Europene ale Patrimoniului este dedicată moștenirii Artelor și a divertismentului din Europa, 
inclusiv sportul, fotografia, turismul, circul, târgurile, artele vizuale, cinematografia, radioul și televiziunea, printre alte forme de artă inspirate de divertisment. 

Patrimoniul artelor și a divertismentului european s-a transformat de-a lungul veacurilor, împreună cu producătorii, admiratorii și custodii săi pornind de la sonetele lui Shakespeare până la poeziile virale ale Insta-poeților, de la spectacolele de cabaret până la cluburi de noapte, precum şi de la tirul cu arcul până la jocuri de realitate virtuală. Timp de secole, artele și divertismentul au oferit milioanelor de oameni consolare, reliefuri comice și idei provocatoare de gândire. Cel mai important, aceste fațete ale moștenirii comune, la un moment dat, a dat formă identității culturale europene prin captivarea continentului şi a lumii întregi cu piese de teatru, note, forme și linii. 

Zilele Europene ale Patrimoniului 2019 celebrează acest aspect puternic al patrimoniului comun, prin invitaţia celor 50 de țări participante
să plaseze în centrul atenţiei „Arta și divertismentul” ca element central în perioada lunilor august - octombrie curent. 

Un program amplu și variat, care se desfășoară în toate țările participante, inclusiv Republica Moldova,

va include evenimente și festivaluri, expoziții, ateliere de artizanat, conferințe, tururi și multe alte activități. Pornind de la spectacole de stradă, săli de concerte, teatre tradiționale și muzee şi ajungând până la cinematografe şi rețele sociale, fapt în care moștenirea de divertisment a Europei va juca pe scenele locale, naționale și europene. 

Totodată vizitatorii vor avea acces la unele dintre cele mai remarcabile și iconice locuri care au conturat artele și divertismentul așa cum îl cunoaștem.

Bibliotecile care găzduiesc primele ediții ale celor mai mari capodopere ale tuturor timpurilor; săli de concert și teatre care au susţinut testul timpului pentru a spune povestea originii patrimoniului de divertisment european; iar cele mai interesante obiective arhitecturale vor fi toate deschise pentru explorare și inspirație pentru toate generațiile de pasionați de patrimoniu. Spectacolele excepționale de dans, operă și teatru vor fi însoțite de spectacole impresionante de mime, ventriloquism, magie și artă stradală la marcarea Zilelor Europene ale Patrimoniului din 2019.

Oamenilor din toată Europa li se va oferi posibilitatea de a experimenta potențialul enorm al diverselor forme de artă și divertisment pentru a uni artiști, spectatori și participanți la un mozaic cultural frumos. 

Evenimentele de pe continent vor oferi șansa vizitatorilor de a încerca totul, de la fabricarea instrumentelor din legume în Postojna, Slovenia, până la spectacole de circ în Nelosteatteri, prin revizuirea unor forme de teatru finlandez de care se bucură de mai bine de un secol. 


„Biblioteca și arhiva - trezorieri de patrimoniu cultural” este tema Zilelor Europene ale Patrimoniului 2019 în România care celebrează în anul curent „Anul Cărţii” însoțit de un program de evenimente numit „România citește”

Tema oferă posibilitatea iniţierii organizării unor evenimente culturale ce vor avea în centru biblioteca sau arhiva publică ori privată în care se vor expune posibilitățile de acces, prin intermediul lecturii, la patrimoniul cultural, fie cel deținut de aceste instituții, fie cel conținut în cărți, albume sau colecții bibliofile aflate în patrimoniul acestor instituții de cultură. 

Vizitatorii din Irlanda vor putea dansa pe drumul de la Roscrea la Knock, bucurându-se de ceea ce a fost cândva cel mai popular eveniment social din Irlanda, sau cei din Anglia pot revizui Europa Modernă timpurie la un concert susținut în costum de epocă în oraşul Winchester din Anglia. 

O inițiativă transfrontalieră europeană dintre Republica Moldova și Ucraina va avea loc datorită unei strânse colaborări între orchestră și soliștiii Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău și interpreții de la Teatrul de Operă și Balet din Odessa.


                                                                                                                                  tradaptare bnrm.md


Mai mult                          

Европейские дни наследия – начиная с 1999 года совместная инициатива Совета Европы и Европейской комиссии – это целый ряд культурных мероприятий с наиболее широким участием граждан и гостей Европы. Общеевропейский масштаб этого проекта способствует объединению граждан и подчеркивает европейское измерение и ценность культурного наследия в 50 государствах, подписавших Европейскую конвенцию о культуре. Ежегодно организуется более 70 000 мероприятий с целью повышения уровня осведомленности об общем наследии Европы и о необходимости его постоянной защиты для нынешнего и будущих поколений. В ознаменование наших давних традиций в этом году ЕДН (#EHDs) будут посвящены богатому европейскому наследию в области искусства и развлечений.

Обширная и разнообразная программа, осуществляемая в период с конца августа по октябрь в государствах-участниках, предусматривает праздничные и фестивальные программы, выставки, мастер-классы, конференции, экскурсии и множество других мероприятий. Культурно-развлекательное наследие Европы будет представлено на местном, национальном и общеевропейском уровнях – от уличных шоу до концертных залов, от традиционных театров и музеев до кино и акций, проводимых в социальных сетях.

Европейские дни наследия проводятся с целью повышения осведомленности о материальном и нематериальном наследии, которое на протяжении всей истории Европы участвовало в формировании культуры ее народов, тем самым способствуя пониманию прошлого и созиданию будущего. Под наследием понимаются объекты и территории вкупе со значениями и функциями, которыми их наделяют люди, и с ценностями, которые они воплощают. Европейские дни наследия позволяют развивать и укреплять чувство причастности и ответственности за наследие, при этом подчеркивая значимость прав человека и демократии.