Faceți căutări pe acest blog

Combaterea criminalității organizate și a terorismului este o responsabilitate europeană comună

Agenda europeană privind securitatea prezentată la 28 aprilie 2015  înlocuiește strategia anterioară adoptată în 2010 (Strategia de securitate internă a UE pentru 2010-2014, . În Agenda europeană privind securitatea, prezentată astăzi, Comisia Europeană stabilește strategia Uniunii pentru a face față amenințărilor la adresa securității din UE în perioada 2015-2020. 

UE și statele membre ale acesteia se confruntă cu provocări importante în materie de securitate. Terorismul, criminalitatea organizată și criminalitatea informatică constituie amenințări din ce în ce mai mari la adresa societăților din toate colțurile Europei, iar caracterul și amploarea lor s-au schimbat. Europa se confruntă cu efectele generate de instabilitatea politică din vecinătatea sa imediată, care reprezintă un pericol pentru interesele în materie de securitate ale UE.
 
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Terorismul, criminalitatea organizată și criminalitatea informatică sunt provocări complexe și evolutive la adresa securității, care nu țin cont de frontierele europene. Pentru noi, europenii, a venit, așadar, timpul să conlucrăm mai intens și mai strâns astfel încât să luăm toate măsurile necesare pentru ca cetățenii noștri să fie în siguranță. Ne dorim ca prin această agendă comună la nivelul UE să convingem autoritățile naționale să coopereze cu mai multă eficacitate, într-un spirit de încredere mutuală. Teroriștii atacă valorile democratice pe care le prețuim. Vom fi intransigenți în ceea ce privește drepturile fundamentale și vom acționa în direcția combaterii cauzelor primare ale radicalizării, promovând o veritabilă cultură a toleranței în societățile noastre”.Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat: „Nu există securitate fără libertate și, în același timp, nu există libertate fără securitate. Comisia preia inițiativa și prezintă o agendă a UE privind securitatea, concentrată asupra domeniilor în care Uniunea Europeană are capacitatea de a genera o schimbare reală. Această agendă nu este doar un răspuns la recentele evenimente tragice. Ea este reînnoirea strategiei noastre comune de securitate într-un nou mediu politic și juridic în care toți suntem de acord că trebuie să avem încredere unii în alții, să ne coordonăm în mod eficace și să ne comunicăm reciproc informații pentru combaterea unor amenințări care evoluează. Pe agendă figurează acțiuni concrete prin care aceste principii esențiale pot fi transformate într-o realitate palpabilă: un set de măsuri ferme, de la măsuri preventive până la protecție, detecție și asigurare a aplicării.”
Conlucrare mai intensă și mai strânsă, desfășurată în jurul a trei priorități

UE a realizat un set de instrumente menite să ajute agențiile de aplicare a legii din statele membre să combată criminalitatea și terorismul. Succesul depinde de eficacitatea cooperării dintre instituțiile și agențiile UE, de o parte, și statele membre și autoritățile naționale, de cealaltă parte. Aceste instrumente vor putea fi mai bine utilizate datorită agendei, întrucât ea va permite un schimb de informații îmbunătățit și o cooperare sporită.

O astfel de abordare se poate adapta la amenințări noi și emergente, fiind utilizată pentru a face față celor mai urgente trei provocări: 1) prevenirea terorismului și combaterea radicalizării; 2) combaterea criminalității organizate; 3) combaterea criminalității informatice.

Activitățile infracționale și teroriste nu se limitează la frontierele UE, nici la regiunile învecinate. Securitatea internă a UE și securitatea mondială sunt interdependente și interconectate. Securitatea Uniunii depinde în mare măsură de cooperarea cu partenerii internaționali și cu țările vecine.

Combaterea criminalității organizate și a terorismului este o responsabilitate europeană comună, iar Agenda europeană privind securitatea ar trebui să fie o agendă comună a statelor membre și a instituțiilor UE, care să servească drept bază pentru cooperare și acțiune comună la nivelul Uniunii.