Faceți căutări pe acest blog

«Drepturile omului şi egalitatea de gen la nivel local» - genericul Săptămânii Europene a Democraţiei Locale pentru anul 2011

10 - 16.10.2011


În perioada 10-16 octombrie 2011, oraşele şi satele din Republica Moldova, de rând cu celelalte localităţile din întreaga Europă, sunt invitate să participe la Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale (SEDL), eveniment anual desfăşurat sub egida Congresului Puterilor Locale şi Regionale (CPLR) al Consiliului Europei, având drept scopul punerea în valoare a drepturile omului ca şi element fundamental al democraţiei locale şi dezvoltarea unei culturi a respectării drepturilor omului în toate colectivităţile locale din Europa.

În Moldova SEDL va fi marcată în mai multe localităţi de pe întreg teritoriul ţării. Această iniţiativă a fost lansată de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Cancelariei de Stat şi este susţinută de către Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, implementat de către PNUD şi UN Women, cu suportul financiar al Guvernul Suediei.

Astfel, în perioada 10-16 octombrie 2011 în zece localităţi-pilot vor avea loc Mese Rotunde în cadrul cărora reprezentanţii autorităţilor locale şi societăţii civile vor aborda subiecte ce ţin de egalitatea de gen în contextul promovării drepturilor omului la nivel local. În această perioadă primăriile vor organiza Zilele uşilor deschise, plasând boxe pentru colectarea ideilor pentru bunăstarea localităţii, iar elevii de la instituţiile de învăţământ din aceste localităţi-ţintă vor fi încurajaţi să participe la un concurs de eseuri „Dacă aş fi primar..., dar dacă ar fi primar colega mea ...".

La 13 octombrie 2011, în Chişinău (Hotelul Jolly Alon, Sala de conferinţe, str. Maria Cebotari 37), cu începerea la 930 va fi organizată Conferinţa Naţională „Rolul APL în asigurarea Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen la nivel local", în cadrul căreia va fi lansat timbrul şi plicul tematic dedicate SEDL. La conferinţă vor participa Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova, Ingrid Tersman, Ambasadoarea Regatului Suediei în Republica Moldova, Kaarina Immonen, Coordonator Rezident ONU în Moldova, Ulvi Akhundlu, şeful Oficiului Consiliului Europei la Chişinău, Victoria Cujba, Direcţia politici de descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat, Anastasia Divinskaya, Specialist Internaţional Gender, UNDP/UN Women cît şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai societăţii civile. În cadrul Conferinţei vor fi înmânate 3 diplome de excelenţă comunităţilor cu succese deosebite în asigurarea bunei guvernări locale în beneficiul cetăţenilor.

Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale este o iniţiativă a Consiliului Europei şi a CPLR, lansată în octombrie 2007. Săptămâna care cuprinde data de 15 octombrie a fost aleasă pentru desfăşurarea acestui eveniment ca un tribut adus la Carta Europeană a Autonomiei Locale, deschisă spre semnare în anul 1985 anume în această zi. Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei la 13 iulie 1995. Carta Europeană a Autonomiei Locale a fost semnată de Moldova la 2 mai 1996 şi este în vigoare pentru ţara noastră din 1 februarie 1998.

Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa :

- Pagina Consiliului Europeidedicată SEDL: www.coe.int/demoweek
 
 
Vezi de asemenea :